گروه صنعتی شیشه کاویان جام

رسالت ما ، خلق زیبایی در فضای داخلی و خارجی ساختمان ها

 به همت متخصصان آزموده و هنرمندشیشه های خم کاویان جام در فرم ها و جنس های بسیار متنوعی به منظور تسهیل در کار برد سازه های شیشه ای در نمای بیرونی ساختمان های تجاری و مسکونی ، چیدمان داخلی ، آسانسورها و کابین ها تولید و عرضه می شوند .

 شیشه های خم ، به صورت های دوجداره ، لمینت ( ایمنی) و سکوریت ، ( نشکن) ، تولید میشوند . با توجه به تنوع و هماهنگی با سازه های معماری پیرامون و در نتیجه فراهم آوردن نماها و فضاهای زیبا و چشم نواز ، استفاده از این شیشه ها در جهان و کشور ما رو به افزایش است .

انواع شیشه های خم کاویان جام

شیشه های خم کاویان جام در انواع ساده ، رنگی ، رفلکس ، طرح دار و کم تابش عرضه می شوند ، که در نوع به صورت های زیر تولید می گردند :

لمینت ( ایمنی) ،  عایق ( دوجداره ) ، سکوریت ( نشکن )

نکاتی درباره طراحی و ساخت شیشه های خم

فراهم ساختن ابعاد دقیق برای تولید شیشه های خم از اهمیت بسیاری برخوردار است . خصوصا        شعاع های داخلی و طول قوس ها باید به روشنی اندازه گیری ، محاسبه و بیان شود .

 پارامترهای مورد نیاز جهت شناسایی و اندازه گیری ابعاد شیشه های خم که به آن نیاز است عبارت انداز :

ارتفاع خم

طول قوس (دور)

عمق

طول ممتس (صفحه مماس بر قوس)

وتر (فاصله مستقیم میان نقاط انتهایی قوس)

ضخامت

درجه (زاویه خم)طریقه نصب و دوجداره کردن شیشه های خم

ملاحظات مهم و دقیقی برای دو جداره کردن شیشه های خم باید در نظر گرفته شود ، زیرا شعاع     شیشه ی پایه (لایه داخلی) و شعاع شیشه ی بیرونی ، به ندرت هم مرکز می باشند . خصوصاً در دو جداره کردن طاق ها ، شیشه ی پایه (لایه داخلی) با شیشه ی لایه ی دیگر متفاوت است . بسیار مهم است که لایه ی خارجی ، متناسب و هماهنگ با لایه ی زیرین ، در تمام جهات و نقاط قوس اندازه گیری و طراحی گردد تا زیبایی و استحکام شیشه حفظ گردد .

انواع منحنی های تولیدی به صورت سکوریت

تولید خم های شیشه های سکوریت تنها در یک صفحه ، تک بعدی ، امکان دارد و حداکثر درجه ی      خم شدگی آن ها 90 درجه می باشد .

انواع منحنی های تولیدی به صورت دوجداره :

الف ) خم های کمتر از 90 درجه

ب ) خم های همراه با ضخامت مماس

شیشه های خم کاویان جام

شیشه های خم کاویان جام

به همت متخصصان آزموده و هنرمندشیشه های خم کاویان جام در فرم ها و جنس های بسیار متنوعی به منظور تسهیل در کار برد سازه های شیشه ای در نمای بیرونی ساختمان های تجاری و مسکونی ، چیدمان داخلی ، آسانسورها و کابین ها تولید و عرضه می شوند .

محصولات مرتبط