گروه صنعتی شیشه کاویان جام

تماس با ما


گروه صنعتی شیشه کاویان جام

مدیریت:  رضازاده

محصول: شيشه ايمني. ش پ: 7534704918

آدرس کارخانه: فارس- شیراز- شهرک صنعتی بزرگ- میدان ابتکار - خیابان ابتکار شمالی- خیابان 252 

تلفن: 16-37742615-071

فکس: 37742614-071

آدرس دفتر مرکزی: فارس- شیراز - بلوار سیبویه - مقابل بانک تجارت- صنایع شیشه رضازاده

تلفن دفتر مرکزی: 14-37381712-071

فکس دفتر مرکزی: 37393762-071

موبایل : 09173158231  -  09177044431

وب سایت: www.kavianjaamglass.ir

وب سایت: www.kavianjaamglass.com

ایمیل: kavianjaam@yahoo.com